O PROJEKTU

Vítejte ve Veselé, „obyčejné“ středočeské vesnici, která je plná neobyčejných příběhů. Vydejte se s námi na procházku, při které ožívají příběhy především z první poloviny minulého století. Provázet Vás budou staré fotografie a lejstra a psané i zvukové příběhy veselských pamětníků. Když do Veselé dorazíte tak na Vás ještě čekají stará okna veselských domů, kterým stačí naslouchat.


Projekt „Živé paměť Ve(selská)“ vzniknul, aby oživil veřejný prostor ve Veselé. Hlavním principem je, aby se na projektu podílelo co nejvíce lidí napříč generacemi z obce a nejbližšího okolí.


Samotná naučná stezka je tvořena jako protiváha konzumní televizní kultuře v bačkorách. A tedy: tvoříme sami (hledání fotek, lejster, artefaktů nahrávání pamětníků); setkáváme se a tvoříme napříč generacemi a sociálními prostředími; dřevěná okna stezky vedou k přemýšlení, sebereflexi a nabízejí úkoly k poznání svého okolí; upozorňujeme na podstatné maličkosti místo senzací.


Živá paměť Ve(selská) se bude postupně měnit a rozvíjet. V roce 2013 bylo naistalováno 6 dřevěných oken, 2 lavičky, 2 panely výstavy. Obsah bude dovytvářen podle zájmu a zapojení místních.Tabule Vesela Vesnicka o-projektu_mala2.jpg, 30kB Tabule Vesela Vesnicka Tabule Vesela Vesnicka Tabule Vesela Vesnicka Tabule Vesela Vesnicka Tabule Vesela Vesnicka Tabule Vesela Vesnicka Tabule Vesela Vesnicka