LEV A MASARYK

Dávali ho tam slavnostně čtyřikrát, vždy se našel někdo, kdo ho stihl schovat


„Ten Masaryk šel na pomník a pryč, na pomník a pryč, celkem čtyřikrát. Umístili ho tam ještě před válkou a před nacisty bustu zachránil místní policista Prokeš. V roce 1945 byla slavnostně vrácena na pomník. A jak začala komunistická éra, tak se znovu z pomníku ztratil,“ vzpomíná na osud busty pan Jaroslav Najman, místní sedlák a milovník divadla. Československý lev shlíží z vrcholu pomníku padlých veselských rodáků. Měl zde být společně s bustou prezidenta T. G. Masaryka na celá století. Od roku 1938 se ale „lev a Masaryk“ společně sešli jen na necelých dvacet let.


Dvacet let předtím, než tu byl Masarykův sad a pomník padlých, rybník sahal až k silnici. Napájela se zde tažná zvířata formanských vozů a v horkém létě namáčela dřevěná kola povozů. Postupně se silnice zvyšovala, rybník od ní ustupoval a mezi nimi vznikal nevyužitý odstavný prostor. 14. 3. 1930 zastupitelstvo obce při oslavě narozenin prezidenta republiky T. G. Masaryka rozhodlo, že z celého obecního pozemku vytvoří „Masarykův sad“.


Slavnost první – Je chladný den 11. 9. 1938. U rybníka, naproti hospodě U Lochmanů, probíhá slavnostní odhalení pomníku T. G. Masaryka a padlých v první světové válce. Po proslovech, hymně, vztyčení státní vlajky a sborové recitaci žáků místní školy odevzdává okresní úředník pomník veřejnosti. Při pohledech na československého lva se debatuje o tom, zda již zítra bude mobilizace. Večer vyhrává hudba při veselici v hostinci U Studničných.


Prázdno první – Jsou žně roku třicet devět, kolem rybníka projíždějí žebřiňáky tažené koňmi, shlíží na ně již jen lev. Za ztracenou bustu Veselští nacistům odevzdávají po vsi sehnané kusy bronzu.


Slavnost druhá – Je květen 1945, strážník Prokeš vykopává na zahradě obecního úřadu bustu Masaryka, kterou zde v horkém letním dnu roku 1939 zakopal. Červnovou pouť sledují lev i Masaryk vedle sebe. Návratu na pomník přihlíží obecní zastupitelstvo v plném počtu a četné krojované spolky.


Prázdno druhé – Z lip zasazených v čtyřicátém pátém truhlářem Adáškem ve Školní ulici již opadává listí, blíží se zima roku padesát. Místo pro prezidenta Osvoboditele je prázdné. „Verze jsou dvě: buď nějaká dobrá duše, anebo ty dva horlivý komunisti, co tu byli. Každopádně někdo Masaryka hodil do rybníka. V šedesátých letech, když odbahňovali rybník, ho bagr kousek od betonové zdi vylovil,“ vzpomíná Jarka Najman. Doba ale Masarykovi ještě není nakloněna. Starosta Horyna proto ukládá Masaryka za skříň v rohu skladu plynových masek na úřadu MNV v bývalém hostinci Studničných.


(Ne)slavnost třetí – Národní fronta se dne 8. 6. 1968 usnáší, že odhalení busty bude o pouti 30. 6. odpoledne, a zahajuje přípravy. Odhalení se nekoná, proč, to se neví (stránky z těchto dní z kroniky zmizely). Za sedm týdnů projíždí Veselou první sovětský tank.


Prázdno třetí – V televizi pronáší svůj první projev Gustáv Husák. Veselá je k prvnímu lednovému dni roku sedmdesát šest připojena k Mnichovu Hradišti. Poslední veselský starosta Knobloch již předal inventář včetně za skříní stojícího Masaryka.


Slavnost čtvrtá – V zimě 1990 je busta T. G. M. spolu s dalším inventářem nalezena ve sklepě hradišťské radnice. Již v létě je po čtyřiceti letech usazena zpět na své místo. Přihlíží jen několik místních, baráčnický spolek klade květy.


Prázdno čtvrté – Je ráno 19. 7. 2005, Ludmila Najmanová nachází v křoví u rybníka pohozený batoh, ze kterého vyčnívá Masaryk. Bustu se snažil ukrást známý sběrač kovů z Kláštera, který nicméně nezvládl noční transport.


Slavnost pátá – Masaryk se vrací až 10. 10. 2008, bez slavnosti. Mosazný lev již zde ale není. Kdy zmizel, nikdo neví. V zimě 2014 vyhlašuje spolek Veselá vesnice sbírku, v níž se Veseláci „skládají“ na lva nového. 8. 5. 2014 odhalují místní spolky – Veselá vesnice, obec baráčnická a SDH – novou plastiku lva. Lev a Masaryk jsou opět spolu.


A jací budeme my?


„Fotka pomníku z roku 1938“


„Masarykův sad v roce 1939“


„Hokejový zápas na rybníku, nejspíše konec čtyřicátých let“


„Masarykův sad s původním plotem od kováře Fryče a autobusovou zastávkou z šedesátých let“


„Odhalení plastiky československého lva 8. 5. 2014“


předchozí příběh > na mapu následující příběh >

MOBILNÍ APLIKACE

Stáhněte si do svého chytrého telefonu unikátní aplikaci "Paměť národa" a vyrazte s ní na procházku Veselou. Aplikace sama rozpozná vaši polohu a odnaviguje vás na nejbližší "místa paměti" ve vašem okolí. Díky zvukové nahrávce a doplňkovým psaným informacím a fotografiím nahlédnete za pomoci moderní technologie do dávné i nedávné minulosti.


Aplikaci vytvořilo sdružení Post Bellum, které již od roku 2001 zaznamenává svědectví pamětníků 20. století a uveřejňuje je v internetové sbírce Paměti národa.


Download:
android - Aplikace pro Android
mac - Aplikace pro iPhone