V MALENÍ

Zde na konci Veselé v údolí Veselky, na rozhraní státní silnice a bývalé cesty do Haškova a Ptýrova (na které právě stojíte), stávala odpradávna krčma, jejíž dřívější název se nezachoval. Po význačném majiteli (kolem roku 1620) Malenském celé údolíčko, přilehlá pole a také brod na Malé Jizeře nazývají místní „Malení“.


Místní pověst vypráví, že krčma byla nevalné pověsti. Zastavovali se tu vozkové, jízdní poslové, poutníci, žebráci i lid z okolí. Zda krčma sloužila pro ubytování pocestných, se neví, ale stavba to byla veliká a bytelná, s velkým přilehlým hospodářstvím. Na opukové podezdívce stála roubená stavba s velkým kamenným krbem, širokým komínem a malými okénky. Vzhledem k vzrůstajícímu provozu bylo v krčmě stále plno. Ve dne i v noci se neustále ozýval velký halas, místní usedlíci si proto stěžovali u rychtáře, který nic nezmohl. Pár dní bylo klidněji, ale vše začalo znovu. Protože se zde hodně cinkalo s grošíky, začaly se sem stahovat i ženy pochybné pověsti. V krčmě se pilo, jedlo, nevázaně tančilo a hrálo v kostky. To vše vyvolávalo stálé rvačky a hulákání.


Častokrát okolo chodil potulný mnich a modlením a domluvou v krčmě se snažil neřesti mírnit. Jeho snažení sloužilo jen pro obveselení přítomných. Když odcházel, stále se modlil a křižoval, aby Bůh nešťastníkům odpustil. Byl přesvědčen, že hospodě vládne čert. K velkému pobavení přítomných se snažil kropením svěcenou vodou čerta z hospody vyhnat. Když na Velký pátek mnich pospíchal kolem krčmy do kostela, už zdaleka slyšel hluk a výskot, a to v době, kdy křesťané uctívají smrt Ježíše Krista. Celý rozčílený a nešťastný poklekl před krčmou a zvolal: „Bože, jak se můžeš na tu Sodomu–Gomoru dívat. Já celou krčmu i její návštěvníky proklínám, ať propadnou peklu!“ Jen to dořekl, zablesklo se, ozval se hrom, země se zachvěla a celá krčma se zřítila do vzniklé prohlubně v zemi, která se ihned nad krčmou zavřela. Mnich oněměl úžasem a dlouho se modlil. Náhle zde byla volná tichá krajina, jen s ptačím zpěvem.


Skutečnost byla ovšem nejspíše jiná a hospoda patrně shořela v pohnutých dobách za třicetileté války. Po létech, když pahorek po hospodě obrostl travou a křovím, lidé zde postavili na památku dřevěnou „Nejsvětější Trojici“, která měla lidi krotit před zpupností, hýřivostí a neznabožstvím. Později, v roce 1703, zde byla vztyčena kamenná Boží muka, která se navzdory zkouškám osudu podařilo uchovat do dnešních dob.


Dominantou tohoto místa je čtyři metry vysoký štíhlý toskánský sloup z roku 1703. Stojí na pravoúhlém členěném podstavci nesoucím nahoře čtyřbokou kapličku s tesanými výklenky, v nichž jsou zpodobněny na východní straně Kalvárie, na jižní straně svatý Petr se sepjatýma rukama, na západní straně Nanebevzetí Panny Marie a na severní straně svatý Pavel s mečem v pravé ruce. Vršek sloupu zdobí železný dvojitý kříž. I když autorství sochy zatím není doloženo, lze se s největší pravděpodobností domnívat, že socha pochází z Jelínkovy hutě v Kosmonosích.


Největší ohrožení socha zažila patrně v roce 1969, kdy sousední podnik LIAZ rozšiřoval provoz a připravoval prostor pro oplocení pozemků směrem k Veselé. Boží muka se měla v tichosti zlikvidovat, nebo přemístit do mnichovohradišťského zámku. Aby se akce urychlila, někdo v noci údajně pomocí bidla a nákladního automobilu sloup zlomil. Vše se pak svedlo na hluk od tryskových letadel. Naštěstí se v krátké době podařilo několika pracovníkům LIAZu po urgenci na památkovém úřadě sochu a okolí zachovat. Plastiku se podařilo přemístit do lapidária a na původní podstavec se dala betonová kopie. Památkový ústav vydal závaznou vyhlášku, že se Trojice a okolí nesmí likvidovat. LIAZ pak zajistil nové oplocení plastiky. Zajímavostí je, že při hloubení podezdívky plotu byly odkryty mohutné základy z opuky, široké 50–60 cm, s pozůstatky malty a vápenné omítky. Dle směru a polohy základů se jednalo o rozměrnou stavbu. Nikdo však neměl zájem o další výzkum, a proto se základy znovu zahrnuly. Jedná se nejspíše o původní základy hospody V Malení.


Betonová kopie sloupu se začala časem rozpadat, a proto byla socha rozebrána a odvezena. V červnu 2013 byla nahrazena pískovcovou kopií od sochaře Petra Vericha. Je velká škoda, že stejně hezky jako na pocestného dnes působí samotná socha, tomu není s jejím okolím. Na dřívější podobu místa vzpomíná místní pamětník Vratislav Šverma: „Já to pamatuju od dětství, jak to tam bylo krásný. Často jsme tam lyžovali a sáňkovali. Když šel člověk z Veselý do Hradiště, všude byl volný prostor. Když se člověk dostal do toho úpadu, viděl jen hranu cesty, co šla na Ptýrov, dole byly jabloně a nahoře zelený svah a Boží muka, jak čněly do oblohy. Teď je to tam takový zastavěný, takový nějaký divný…“Toskánský sloup z r. 1703 byl postaven na místě, kde dříve stála dřevěná socha Svaté Trojice, na základech krčmy v Malení. Foto Hypolit Vopat, 1925.Pokus o likvidaci Božích muk 20. 8. 1969. – Poničená horní kaplička.Pokus o likvidaci Božích muk 20. 8. 1969. – Vlevo ve skrývce zbytky základů hospody. V pozadí nově vyrobené „liazky“.Pokus o likvidaci Božích muk 20. 8. 1969.Schéma odkrytých základů krčmy, 1969.Katastrální mapa z roku 1920.Katastrální mapa z roku 1842.Továrna Franze Bujattiho v Haškově v roce 1890.Strojírna Josefa Šimona v roce 1936.Valníky a povozy tažené koňmi ze strojírny Josefa Šimona. Vyráběny byly do roku 1951.Cukrovar stával po pravé straně směrem k Mn. Hradišti. Stavba byla zdemolována v roce 1998 a ustoupila výstavbě montážní haly fy Behr. Na snímku cukrovar v roce 1930.


předchozí příběh > na mapu následující příběh >

MOBILNÍ APLIKACE

Stáhněte si do svého chytrého telefonu unikátní aplikaci "Paměť národa" a vyrazte s ní na procházku Veselou. Aplikace sama rozpozná vaši polohu a odnaviguje vás na nejbližší "místa paměti" ve vašem okolí. Díky zvukové nahrávce a doplňkovým psaným informacím a fotografiím nahlédnete za pomoci moderní technologie do dávné i nedávné minulosti.


Aplikaci vytvořilo sdružení Post Bellum, které již od roku 2001 zaznamenává svědectví pamětníků 20. století a uveřejňuje je v internetové sbírce Paměti národa.


Download:
android - Aplikace pro Android
mac - Aplikace pro iPhone